Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρη Θεοχάρη, δίνεται παράταση στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023 σε περιοχές του Έβρου.

Οι σχετικές αποφάσεις εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσονται στην προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης να παράσχει έμπρακτη και πολύπλευρη στήριξη στους πολίτες, οι οποίοι υπέστησαν τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών κατά τον περασμένο Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης:

1) Δίνεται παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2023 στις περιοχές τις οποίες υποδεικνύει με τις από 25/08/2023 και 10/9/2023 εισηγήσεις η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής. Διευκρινίζεται επιπλέον ότι η ως άνω παράταση και αναστολή για δύο μήνες είναι οριζόντια και ισχύει για όλες τις περιοχές. Εξαίρεση αποτελούν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, για τους κατοίκους των οποίων προβλέπεται η παράταση και αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων για έξι μήνες.

2) Παρατείνεται για έναν μήνα η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022, καθώς και η προθεσμία καταβολής των δύο πρώτων δόσεων φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 3 του ν.4172/2013 που διαθέτουν κατοικία ή έδρα επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνον σε περιοχές του Έβρου οι οποίες είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή α) το Δήμο Αλεξανδρούπολης και β) τη Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου. Η παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ισχύει επίσης και για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε νομικά  πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν την έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους στις ως άνω περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., ώστε να πληροφορηθούν επακριβώς για τις νέες προθεσμίες που αφορούν στις υποχρεώσεις τους.