Ποια είναι τα «κλειδιά» που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα

Ισχυρό «όπλο» για τους φορολογούμενους, κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, το να πιάσουν το ανώτατο όριο έκπτωσης των 2.200 ευρώ, αρκεί όμως να έχουν κάνει την κατάλληλη… προετοιμασία από την περυσινή χρονιά και ταυτόχρονα να συμπληρώσουν σωστά τους σχετικούς κωδικούς.

Μεγάλοι κερδισμένοι ως προς τις εκπτώσεις είναι όσοι φορολογούμενοι ζήτησαν αποδείξεις από 20 συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, ανάλογα με τις δαπάνες που έγιναν, ώστε να φτάσουν σωρευτικά στο ανώτατο όριο των 2.200 ευρώ. Η ετήσια έκπτωση φόρου φτάνει τα 777 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, αλλά και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ γίνεται προσαύξηση κατά 33 ευρώ για όσους έχουν εξαρτώμενο παιδί, 123 ευρώ για δύο παιδιά και 220 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πάνω από τα δύο.

          Οι κατηγορίες που μπορούν να «χτίσουν» υψηλότερο αφορολόγητο είναι οι εξής:

1. Όσοι έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα συμπληρώσουν τους κωδικούς 327-328 του Ε1, οπότε έχουν έκπτωση από την προκαταβολή φόρου 50%.

2. Όσοι έχουν αναπηρία 67% μπορούν να κερδίσουν επιπλέον 200 ευρώ, αρκεί να συμπληρώσουν τους κωδικούς 001-002, 005-006 και 009-010 του Πίνακα 3. Επιπλέον μείωση προβλέπεται για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του, εφόσον είναι πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία βάσει σχετικής γνωμάτευσης, ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία και πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου.

3. Όσοι φορολογούμενοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, αλλά και όσοι κατοικούν μόνιμα σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός από τους τουριστικούς προορισμούς που ορίζει η νομοθεσία. Με τη συμπλήρωση των κωδικών 023-024 της φορολογικής δήλωσης, οι φορολογούμενοι μπορούν να απαλλαγούν από την κάλυψη του 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

4. Όσοι είναι άνω των 65 ετών πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 013-014 για να έχουν έκπτωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης.

5. Όσοι είναι νέοι επαγγελματίες, συμπληρώνουν τους κωδικούς 017-018 για να έχουν έκπτωση 50% στον φορολογικό συντελεστή (από το 9% στο 4,5%), υπό την προϋπόθεση ότι το ακαθάριστο εισόδημά τους δεν ξεπέρασε πέρυσι τα 10.000 ευρώ.

6. Μείωση φόρου επιτυγχάνεται και με τη δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν πέρυσι από μισθωτούς για εξαγορά πλασματικού χρόνου.

7. Όσοι απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και αγροτικές επιδοτήσεις δικαιούνται έκπτωση φόρου 777 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, 810 ευρώ για έγγαμο με ένα παιδί, 900 ευρώ για έγγαμο με δύο παιδιά και μέχρι 1.120 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Από τα τέσσερα παιδιά και πάνω προστίθενται 220 ευρώ στην έκπτωση.

 

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο