Δεκατέσσερα σημεία υψηλού… συναγερμού περιλαμβάνει η φετινή φορολογική δήλωση, από τα οποία θα προκύψει το φορολογητέο εισόδημα για περίπου 9.000.000 φορολογουμένους.

Όπως φαίνεται και από τον σχετικό πίνακα, η φορολόγηση των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ατομικής μορφής και αγροτικές δραστηριότητες θα γίνει και φέτος με συντελεστές 9%-44%, ενώ αμετάβλητη θα παραμείνει και η κλίμακα των ενοικίων. Σημειώνεται ότι φέτος θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των φορολογουμένων που θα κληθούν να πληρώσουν φόρους, καθώς, σε σχέση με το 2020, άλλαξαν θεαματικά τα δεδομένα με τις αναστολές συμβάσεων, λόγω κορονοϊού. Ο φετινός φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τις 31 Ιουλίου και έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Τα SOS που καθορίζουν το τελικό ύψος του φόρου για τα εισοδήματα του 2021 είναι τα εξής:

Δηλώσεις συζύγων

Για τις κοινές δηλώσεις, γίνεται χωριστή βεβαίωση του φόρου. Στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος έχει χρεωστικό εκκαθαριστικό και ο άλλος πιστωτικό, δεν γίνεται συμψηφισμός, οπότε ο πρώτος θα πληρώσει κανονικά ολόκληρο το ποσό, ενώ ο δεύτερος θα λάβει την επιστροφή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις δύο πιστωτικών εκκαθαριστικών, όπου ο κάθε σύζυγος θα λάβει ως επιστροφή το ποσό που του αντιστοιχεί.

Όταν οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή δήλωση, τότε ισχύει ό,τι ισχύει για έναν φορολογούμενο που υποβάλλει την ατομική του δήλωση. Χωριστές δηλώσεις είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν όσοι έχουν πάρει διαζύγιο κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή αν ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάστασης πτώχευσης ή έχει ζητήσει δικαστική συμπαράσταση.

Τέλος Επιτηδεύματος

Όσοι άσκησαν κανονικά επιχειρηματική δραστηριότητα πέρυσι πληρώνουν το σύνολο του τέλους, δηλαδή 650 ευρώ (συν 600 ευρώ για υποκατάστημα).

Από το Τέλος Επιτηδεύματος εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες:

Α. Όσες εμπορικές επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν αυτά ανήκουν σε τουριστικούς προορισμούς υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος.

Β. Οι αγρότες που είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.

Γ. Όσοι άνοιξαν επιχείρηση αλλά βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Αν η αδράνεια ισχύει π.χ. για έξι μήνες, τότε θα πληρωθεί το μισό Τέλος Επιτηδεύματος.

Όσοι άνοιξαν επιχείρηση την 01/01/2019 και μετά και δηλώνουν ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, τότε θα φορολογηθούν με συντελεστή 4,5%, για τα τρία πρώτα χρόνια, δηλαδή καλύπτονται και για τα εισοδήματα του 2021.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν στους κωδικούς 023-024 ότι απαλλάσσονται από την υποχρεωτική πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες στις αγορές τους). Σε αυτές τις κατηγορίες εντάσσονται όσοι είναι πάνω από 70 ετών, τα άτομα με αναπηρία άνω του 80% και οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν πέρυσι ενοίκια, πρέπει να συμπληρώσουν πρώτα το έντυπο Ε2, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, και έχουν προσκομιστεί στην οικεία ΔΟΥ, ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, προβλέπεται μείωση 50% της προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά.

Εισφορά Αλληλεγγύης

Δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν φέτος οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, επιτηδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες καθώς και όσοι απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες, αρκεί να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρέπει να περιμένουν το 2023 για να… απαλλαγούν από την Εισφορά Αλληλεγγύης, ενώ η φορολόγηση φέτος θα γίνει, όπως και πέρυσι, με κλιμακωτούς συντελεστές 2,2%-10%, για τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Επιπλέον, στις περιπτώσεις τεκμηρίων, η Εισφορά Αλληλεγγύης επιβάλλεται επί του υψηλότερου ποσού που προκύπτει μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού.

Οι κωδικοί… αυξημένου ενδιαφέροντος στη φετινή δήλωση, είναι οι εξής:

α) 043-044. Αφορούν όσους έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία.

β) 873-874. Δηλώνονται οι ζημίες από την πώληση τίτλων των προηγουμένων ετών που δεν έχουν συμψηφιστεί.

γ) 081-082-083. Δηλώνεται το ενοίκιο της κύριας κατοικίας της οικογένειας με τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου.

δ) 084-085-086. Δηλώνεται το ενοίκιο για τα παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, από αυτήν που διαμένει η οικογένειά του, με τον αριθμό του μισθωτηρίου.

ε) 087. Δηλώνεται το ενοίκιο για εξοχική κατοικία.

στ) 818-820-822. Συμπληρώνεται για κατοικία εξαρτώμενου παιδιού που είναι από άλλον γάμο.

ζ) 033. Συμπληρώνεται για τον υπόχρεο το σύνολο των τέκνων, είτε είναι κοινά με τη σύζυγο είτε μη κοινά.

 

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο