Ένα ακόμη σημαντικό έργο προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο της η Intrakat, καθώς υπέγραψε με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σύμβαση για την αναβάθμιση του νέου αεροδρομίου Πάρου, αντί 33 εκατ. ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης πολλαπλάσιου αριθμού επισκεπτών στο ιδιαίτερα δημοφιλές και αναπτυσσόμενο νησί των Κυκλάδων, ενώ το έργο θα συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση της αυξανόμενης επιβατικής κίνησης της Πάρου, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα του νησιού διεθνώς, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”