Την εικόνα του στόλου οχημάτων στην Ελλάδα μάς παρουσιάζει ο Δημήτρης Πάτσιος, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).

Να δούμε όμως, πριν περάσουμε στη συνέντευξη με τον κ.Πάτσιο, κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία:

·       Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος,οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα πέμπτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην Ευρωπαϊκή Ένωση,εκ των οποίων το 71,7% προέρχεται από τις οδικές μεταφορές.

·       Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEAEuropeanAutomobileManufacturers’ Association)μας δίνει ότι για το 2020 συνολικά στην Ευρώπη (στην ΕΕ-27, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας, της Ρωσίας και του Ην. Βασιλείου) κυκλοφορούσαν 246,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Τα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν μέσο όρο ηλικίας 11,8 έτη.

·       Στην Ελλάδα, το σύνολο των οχημάτων το 2020 ήταν 6.491.063. Τα επιβατικά ήταν 5.315.875 (από αυτά τα 4.510.489 έχουν ηλικία άνω των 10 ετών),τα ελαφρά επαγγελματικά ήταν 921.776, τα μεσαία-βαρέα οχήματα ήταν 225.216 και τα λεωφορεία 28.196.Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,τον Σεπτέμβριο του 2022 είχαμε 82.938 καινούργια επιβατικά, ενώ τον ίδιο μήνα του 2021 είχαμε 81.756, δηλαδή αύξηση συν 1,4%. Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) είχαμε 7.732 τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ τον ίδιο μήνα του 2021 είχαμε 8.445, μείωση-8,4%.Και 163 νέα λεωφορεία τον Σεπτέμβριο 2022, ενώ 317 το 2021, μείωση -48, 6%.

Η συνέντευξη με τον γενικό διευθυντή του ΣΕΑΑ έχει ως εξής:

Σύμφωνα με παλαιότερη δήλωσή σας, είχατε εκτιμήσει ότι «μέχρι το 2030 στην Ελλάδα, στα τρία αυτοκίνητα θα είναι ένα ηλεκτρικό, ένα βενζινοκίνητο και ένα πετρελαιοκίνητο».Μετά την πανδημία, σήμερα τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση, τι προβλέπετε;

Η εκτίμηση παραμένει ως έχει κατά το πρώτο μέρος, καθώς η διείσδυση των ηλεκτρικών κατά το 1/3 είναι κοινοτική υποχρέωση. Η σημαντική αύξηση των υβριδικών αυτοκινήτων βενζίνης, από την άλλη, φαίνεται να έχει αποτέλεσμα τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα να «κερδίζουν» τα diesel».

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήμερα 8.790 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα – το 2019 είχαν ταξινομηθεί μόλις 404. Ο στόλος των υβριδικών κάθε είδους είναι περισσότερα από 100.000 οχήματα.

Πώς κινείται η αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου α) στα επιβατικά οχήματα και β) στα φορτηγά-λεωφορεία, σε σχέση με τα συμβατικά και τα υβριδικά (σε αριθμούς και ποσοστά την τελευταία πενταετία);

Σε ποσοστό, η διείσδυση των επαναφορτιζόμενων αυτοκινήτων αγγίζει το 8%, όταν το 2018 ήταν λιγότερο από 0,5%. Σε απόλυτους αριθμούς όμως, και κυρίως σε αποτέλεσμα επί του «πάρκου» των κυκλοφορούντων, το αποτέλεσμα είναι ελάχιστο.

Στα επαγγελματικά οχήματα η διείσδυση είναι μηδενική, εκτός των μικρότερων οχημάτων για τους δήμους. Η αγορά των φορτηγών και των λεωφορείων, δυστυχώς, κυριαρχείται από εισαγωγές παλαιών, μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς απουσιάζουν εντελώς κίνητρα κυκλοφορίας νεότερων, «καθαρών» οχημάτων.

Στις εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι γνωστό ότι οι εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές έχουν τη μερίδα του λέοντος. Ποια είναι η μέση ηλικία του στόλου επιβατικών,φορτηγών και λεωφορείων στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Η κατάσταση με τη γήρανση του στόλου στην Ελλάδα είναι ανεξέλεγκτη. Είχαμε αρχές του 2021 τον 4ο πιο γερασμένο στόλο στην ΕΕ στα επιβατικά και τους πλέον γερασμένους στόλους στα φορτηγά και λεωφορεία. Με βάση εκτιμήσεις των στατιστικών του ΣΕΑΑ, στις αρχές του 2023 θα έχουμε το πιο γερασμένο πάρκο όλων των τύπων οχημάτων στην ΕΕ!

Αποτέλεσμα; Μέγιστη ρύπανση στις πόλεις, μείωση του προσδόκιμου ζωής, ασθένειες του αναπνευστικού, εκτός των παραπομπών της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις αποκλίσεις.

·       Τα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μέσο όρο ηλικίας 11,8 έτη.Ο μέσος όρος ηλικίας των φορτηγών είναι 13,9 έτη. Στην Ελλάδα, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 21,4 έτη, με αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει τον παλαιότερο στόλο φορτηγών.

·       Τα λεωφορεία στην ΕΕ έχουν μέσο όρο ηλικίας 12,8 έτη. Στη χώρα μας είναι άνω των 19 ετών και είναι τα παλαιότερα.

Ποια είναι η αναλογία μεταχειρισμένων και νέων αυτοκινήτων και ποιες οι προτιμήσεις του κόσμου;

Την ίδια ώρα που έχουμε πλέον τον πιο ηλικιωμένο στόλο στην ΕΕ, συνεχίζουν οι αθρόες εισαγωγές μεταχειρισμένων, με αναλογία περίπου 8 μεταχειρισμένα προς 10 καινούργια. Στα μεσαία και βαρέα φορτηγά, η κατάσταση είναι τραγική, καθώς καινούργια προς εισαγόμενα μεταχειρισμένα είναι μόλις 1 προς 10, με τις εισαγωγές παλαιών να αφορούν οχήματα που έχουν «τελειώσει» την ωφέλιμη ζωή τους στη δυτική Ευρώπη.

·       ΣΕΑΑ: Στο εξωτερικό η απόσυρση είναι στο 6%, ενώ στην Ελλάδα η αντικατάσταση φθάνει μόλις στο 1%. Στη χώρα μας, το 70% των επιβατηγών είναι άνω των 10 ετών, όταν στην Ευρώπη είναι 7%.Στην Ελλάδα, το 4,7% των αυτοκινήτων που ελέγχονται από τα ΚΤΕΟ απορρίπτονται λόγω ακαταλληλότητας, ενώ, για παράδειγμα, στη Γερμανία το ποσοστό αυτό φθάνει στο 35,5%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΑΑ Γεώργιο Βασιλάκη, «στα βαρέα φορτηγά, τις νταλίκες, πάντα ήμασταν ο σκουπιδοτενεκές της ΕΕ. Η πλειοψηφία τους είναι άνω των 20 ετών, ενώ πάνω από το 80% δεν έχει σύστημα φρένου ABS. Αν δηλαδή χρειαστεί σε μια εθνική οδό να πατήσει φρένο, το όχημα διπλώνει». Βοηθούν τα υπάρχοντα κίνητρα και τα φορολογικά μέτρα(;) και δεν το περιορίζω μόνο στους επαγγελματίες.

Η αγορά των επαγγελματικών οχημάτων δεν υποστηρίζεται από κανενός είδους κίνητρα. Είναι γνωστό πως οι μεταφορείς και οι επιχειρήσεις επιθυμούν νεότερα οχήματα, όμως απουσιάζουν εντελώς οχήματα υποστήριξης, φορολογικές ελαφρύνσεις και κυκλοφοριακές διευκολύνσεις.

Έχετε πει ότι «οι υποδομές φόρτισης χρήζουν προσοχής». Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε σήμερα – πόσους σταθμούς εξυπηρέτησης έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα;

Οι υποδομές φόρτισης αναπτύσσονται ταχύτατα και πλέον από εξάμηνο σε εξάμηνο ο αριθμός των σημείων φόρτισης αυξάνει σημαντικά. Αν και υφίστανται πλέον σχεδόν 2.000 δημόσιοι σταθμοί (σ.σ. εθνικό δίκτυο και μέσα στις πόλεις), απέχει η χώρα από την πυκνότητα που απαιτείται για να καλύψουν την επόμενη φάση ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, όταν δηλαδή, αντί να κυκλοφορούν 15.000-20.000, υπερβεί ο στόλος των επαναφορτιζόμενων τα 50.000(+). Για την ώρα πάντως, με κάποιους συμβιβασμούς, τα ταξίδια είναι εφικτά, με αξεπέραστη όμως την κίνηση στις πόλεις!

·       Στοιχεία υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Το 2019, υπήρχαν μόνο 58 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα,υπάρχουν περίπου 1.200 σημεία φόρτισης κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου – μέσα στις πόλεις ο αριθμός τους επίσης αυξάνεται. Προβλέπονται 12.000 σημεία φόρτισης το 2025 και 25.000 το 2030.

Στοιχεία ACEA

Όπως μας πληροφορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), το 1,2% όλων των αυτοκινήτων στους δρόμους της ΕΕ είναι υβριδικά,τα ηλεκτρικά με μπαταρία και τα υβριδικά plug-in αντιπροσωπεύουν το 0,5% και το 0,6% του στόλου αντιστοίχως και τα επιβατικά αυτοκίνητα με «εναλλακτικά καύσιμα» αποτελούν το 5,3%του συνολικού στόλου αυτοκινήτων της ΕΕ.

 

του Φίλη Καϊτατζή

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο