Με ενισχυμένο γεωπολιτικό και εταιρικό προφίλ, η ΔΕΗ, ετοιμάζεται να αποδείξει στην πράξη την αξιοπιστία της, με την κατασκευή μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου στη Βόρεια Μακεδονία. Πρόκειται για το project του “Μαύρου Ποταμού”, προϋπολογισμού τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, για το οποίο οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στο Νοέμβριο. Η ΔΕΗ ήταν η μοναδική που κατέθεσε προσφορά για να κατασκευάσει το έργο, μέσω σύμπραξης με την κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού ESM. Η υδροηλεκτρική αυτή μονάδα θα έχει εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 333 MW, για ετήσια παραγωγή 1000-1200 GWh ηλεκτρικής ενέργειας (η ESM, η οποία είναι η κρατική επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας παράγει συνολικά περίπου 4000 GWh ετησίως. Η ΔΕΗ γίνεται πιο ισχυρή στην πράξη εντός και εκτός συνόρων.