Στην ίδρυση της εταιρείας CemAI, Inc., στις ΗΠΑ, προχώρησε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, με στόχο να κάνει τη διαφορά στην παραγωγή προϊόντων τσιμέντου. Η νέα εταιρεία θα προσφέρει μια πρωτοποριακή υπηρεσία νέας γενιάς με βάση την τεχνητή νοημοσύνη για την προγνωστική συντήρηση εργοστασίων. Η υπηρεσία συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη χρήση ενός λογισμικού, του οποίου η εταιρεία CemAI έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τον κλάδο τσιμέντου, με τη συνεχή παρακολούθηση και επίλυση συμβάντων από ειδικούς με εκτενή εργοστασιακή εμπειρία και εφαρμόζεται σε ολόκληρες γραμμές παραγωγής τσιμέντου σε όλο τον κόσμο. Μέσα ;από την κίνηση αυτή, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδιώκει να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στις ΗΠΑ, στοχεύοντας σε ενίσχυση των πωλήσεων, σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο.