Σε μια σπουδαία κίνηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προχώρησε ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, αποδεικνύοντας στην πράξη για ακόμη μία φορά, ότι τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες. Με «Έναν άθλο ακόμα για την Υγεία» στην περιοχή της Μαγνησίας, στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος, αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση για τη διαμόρφωση των χώρων του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Με αυτή τη χορηγία, ο Όμιλος συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία του σημαντικού αυτού έργου υποδομής που θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες υγείας σε ασθενείς με καρδιολογικά και άλλα προβλήματα.