Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2010, μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα, καθώς τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 12,2% και συνοδεύεται από εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας στους νέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η πτώση της ανεργίας μέσα σε ένα χρόνο, ανήλθε σε 4,6 εκατοστιαίες μονάδες (τον περυσινό Μάρτιο είχε διαμορφωθεί στο 16,8%), ενώ μειώθηκε και σε σχέση με το Φεβρουάριο, όταν είχε διαμορφωθεί στο 12,7%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.187.657 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 523.963 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 και κατά 16.180 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022. Μείωση σημείωσαν και οι άνεργοι οι οποίοι ανήλθαν σε 582.001 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 156.457 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 και μείωση κατά 25.233 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 15,8% από 22,5% τον Μάρτιο πέρυσι και στους άνδρες σε 9,2% από 12,2%. Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 26,4% από 40,7% τον Μάρτιο 2021 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 11,5% από 15,5%.

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.069.759, σημειώνοντας μείωση κατά 399.928 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 και αύξηση κατά 6.359 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022.