Ένα εμβληματικό project αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Mytilineos στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς, θα κατασκευάσει τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ανοιχτό κύκλο (OCGT).

Ο ελληνικός όμιλος έχει υπογράψει τις συμβάσεις με τρεις θυγατρικές της Drax Group plc, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα με τις Hirwaun Power Limited, Progress Power Limited και Millbrook Power Limited για την κατασκευή 3 OCGTs με ισχύ περίπου 299 MW το καθένα. Οι σύμβασεις περιλαμβάνουν τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) και των 3 σταθμών, που θα είναι πανομοιότυποι. Ο εξοπλισμός του κάθε αεριοστρόβιλου θα είναι Siemens Energy SGT5-4000F. Και οι 3 μονάδες OCGTs αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του 2024. Ο Όμιλος Drax ασχολείται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την παραγωγή βιώσιμης βιομάζας και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε επιχειρήσεις.