Ο Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, κορυφαίος διαγνωστικός και θεραπευτικός όμιλος στην Ελλάδα με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και απεικονιστικά μηχανήματα νέας γενιάς, επέλεξε την cloud υπηρεσία EINVOICING της SoftOne (Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ και μέλους του Ομίλου Olympia του Παναγιώτη Γερμανού), για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας του.

Χωρίς πρόσθετες επενδύσεις και τεχνικές αλλαγές, η υπηρεσία EINVOICING διασυνδέθηκε πλήρως με το κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, αυτοματοποιώντας τη διαδικασία αποστολής πιστοποιημένων ηλεκτρονικών παραστατικών στους ασθενείς του και εξαλείφοντας αντίστοιχα κάθε εργασία εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων παραστατικών. Παράλληλα, μέσω της υπηρεσίας σημαίνονται, αυθεντικοποιούνται και διαβιβάζονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά εσόδων, διασφαλίζοντας έτσι τη συμμόρφωση του Ομίλου με τη νέα νομοθεσία.

Ο κ. Θεοδόσιος Μπακόλας, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, δήλωσε σχετικά με την υλοποίηση της λύσης: «Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης της SoftOne, ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Ομίλου μας, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και απαλλάσσοντάς μας, αφενός από καθημερινές χρονοβόρες διαδικασίες, και αφετέρου από τις εργασίες και τα έξοδα συντήρησης που συνεπάγεται η χρήση φορολογικών μηχανισμών. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών μας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης κινητικότητας λόγω της πανδημίας».

Με τη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING, ο Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ διασφαλίζει την έκδοση πιστοποιημένων αποδείξεων (και τιμολογίων), χωρίς τη χρήση ταμειακής μηχανής και φορολογικού μηχανισμού, καθώς και την άμεση αποστολή τους (σε λιγότερο από 1 sec) τόσο στους πελάτες του όσο και στην ΑΑΔΕ.