Την επέκταση της κυρίαρχης θέσης της στο φυσικό αέριο και στην τηλεφωνία, δρομολογεί η ΔΕΗ, έχοντας ως στήριγμα το ισχυρό μερίδιο στην αγορά ρεύματος, αλλά και το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επιχείρηση, με το ομολογιακό δάνειο των 530 εκατ. ευρώ που θα λάβει από τις τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank, σχετικά με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στο δίκτυο οπτικών ινών, στέλνει το δικό της μήνυμα προς τον ανταγωνισμό. Άλλωστε, το δίκτυο της επιχείρησης, προσφέρεται για εντυπωσιακή διείσδυση και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος δεν αποτελεί κάτι καινούριο για αυτήν, μιας και στο παρελθόν μέσω της Tellas, είχε αναπτύξει μια αξιόλογη δραστηριότητα. Οι κινήσεις της διοίκησης δείχνουν ότι σε 2-3 χρόνια, εκτός από το ρεύμα, θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στην αγορά του φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιών.