Η εταιρεία της συμπρωτεύουσας προχωρά στην αδειοδότηση 3 φωτοβολταϊκών σταθμών με τη μέθοδο του net metering, έτσι ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας σε υποδομές που έχουν σημαντικό ενεργειακό αποτύπωμα. Ο απολογισμός της διοίκησης στο σκέλος της βιωσιμότητας για την περίοδο 2019-2020 είναι θετικός και η εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης θέλει να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.