Κίνηση υψηλού συμβολισμού και νέας στρατηγικής σηματοδοτεί η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας από τη WIND, η οποία ανακοίνωσε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τη μερική διάσπαση του κλάδου της σταθερής τηλεφωνίας με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά των τηλεπικοινωνιών, πουλώντας τις υπηρεσίες τόσο στη Wind Hellas όσο και σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η αξία της εταιρείας αποτιμήθηκε από τη Deloitte στα 70 εκατ. ευρώ και όπως αναφέρεται στο καταστατικό, θα αναλάβει τις υποδομές και ειδικά τις οπτικές ίνες. Η σχετική απόφαση ελήφθη στις αρχές Αυγούστου ενώ η μερική διάσπαση θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα το συμφέρον της Wind και της μετόχου της στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της. Η Deloitte αναφέρει ότι το περιθώριο ανάπτυξης είναι μεγάλο, καθώς η χώρα στερείται υποδομών οπτικών ινών, ενώ επισημαίνει αντίστοιχα παραδείγματα ανάπτυξης εταιρειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.