Από την ερχόμενη Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, θα ριχτούν στη μάχη για την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων οι λογιστές και οι δικηγόροι, οι οποίοι χθες ολοκλήρωσαν τη δοκιμασία των… εξετάσεων, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να αναλάβουν… δράση. Η πιστοποίηση θα γίνει από τον ΕΦΚΑ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναλάβουν τις πιο απλές περιπτώσεις εκκρεμών συντάξεων.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, η αμοιβή των πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων για την έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης θα είναι 40 ευρώ ανά υπόθεση όταν αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης και 80 ευρώ, όταν αφορά περισσότερους του ενός. Επιπλέον, για την έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία που αφορά στην υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών, θα πληρώνονται με 30 ευρώ, ενώ το ίδιο ποσό θα δίνεται και για την έκδοση βεβαίωσης οφειλόμενων ποσών. Τέλος, για τη σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης ή την έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, η αμοιβή θα είναι 60 ευρώ, ενώ εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερα πρώην ταμεία, θα ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Political”