Διορθωμένα είναι τα εκκαθαριστικά που ανέβασε ο ΕΦΚΑ στους λογαριασμούς των μισθωτών που αμείβονται με “μπλοκάκι”, μετά τη διαπίστωση λαθών στα πρώτα ειδοποιητήρια του καλοκαιριού, τα οποία οδηγούσαν στην υποχρέωση υψηλότερων εισφορών.

Σε έγγραφο του ΕΦΚΑ αναφέρεται ότι τα ποσά που αναγράφονται στους λογαριασμούς των υπόχρεων είναι και τα οριστικά, κατόπιν των σχετικών διορθώσεων. Ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι στην περίπτωση που η αρχική εκκαθάριση ήταν χρεωστική και ο ασφαλισμένος έπρεπε να πληρώσει το χρέος του σε 6 δόσεις, τότε για το πιστωτικό ποσό που προκύπτει, μηδενίζεται το αρχικό χρέος και επιστρέφεται το επιπλέον, μετά από συμψηφισμό με τυχόν υπάρχουσες οφειλές. Επίσης, τα ποσά που καταβλήθηκαν για εξόφληση δόσεων εκκαθάρισης, συμψηφίζονται με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Political