Την παροχή περισσότερων ευκαιριών στις γυναίκες, έτσι ώστε αυτό να μεταφραστεί σε βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών στο μέλλον, δίνει η WIND Ελλάς.

Έτσι, προωθεί μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, καθώς δεσμεύεται ότι έως το 2024, θα καλύψει το 35% των θέσεων ευθύνης από γυναίκες. Παράλληλα, θα αυξήσει το συνολικό ποσοστό των γυναικών στον Όμιλο, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στο 43%. Η πρωτοβουλία “W for Women”, την οποία παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Νίκος Ζαρκαλής, περιλαμβάνεται και στους δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει η WIND, Εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία αποβλέπει στο “σπάσιμο” των στερεοτύπων και στην παροχή ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”