Με επενδύσεις 19,2 εκατ. ευρώ, η ιστορική τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ έκανε ένα ακόμη βήμα για την εφαρμογή πολιτικών που οδηγούν στον περιορισμό του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, το 2023, μειώθηκε κατά 10,2% η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, μέσω του προασβεστοποιητή στο εργοστάσιο του Καμαρίου Δερβενοχωρίων, ενώ σύναψε μακροπρόθεσμη συμφωνίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική ενέργεια που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, η τσιμεντοβιομηχανία έδωσε έμφαση σε προϊόντα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τα οποία αποτελούν πάνω από το 37% του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της. Παράλληλα, επένδυσε 18,6 εκατ. ευρώ σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας για την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, ενώ χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο ψηφιακά εργαλεία και νέες τεχνολογίες. Και εις ανώτερα!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”