Τις κλινικές του ομίλου Ιατρικού Αθηνών πιστοποίησε η TÜV HELLAS, κάτι που αποτελεί αναγνώριση για τον όμιλο της οικογένειας Αποστολόπουλου. Η καθολική αυτή πιστοποίηση αντανακλά τις προσπάθειες μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα, όπως δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ομίλου Χρήστος Αποστολόπουλος. Ο φορέας επιθεώρησης και πιστοποίησης, TÜV HELLAS, ολοκλήρωσε την επιθεώρηση του συνόλου των κλινικών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και εν συνεχεία προχώρησε, τόσο στην πιστοποίησή τους σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015, το οποίο αφορά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του, αλλά και την επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του ανθρακικού αποτυπώματος του ομίλου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14064:2018 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πιστοποίηση, καθώς αποδεικνύει την ακλόνητη δέσμευση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για βιώσιμη ανάπτυξη, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Αποστολόπουλου και το γεγονός ότι το Κέντρο έχει προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων, αναβαθμίζοντας έμπρακτα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.