Αναλυτικά παραδείγματα

Μεγάλες ανατροπές σε χιλιάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζόμενους φέρνουν οι τριετίες, καθώς όσοι αμείβονταν με χαμηλότερα ποσά πρέπει να λάβουν τις αυξήσεις από την 1/1/2024, ενώ σε περίπτωση απόλυσης, μετά την εφαρμογή των νέων μισθών, θα λάβουν κατά πολύ υψηλότερες αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, όσοι έπαιρναν τις τριετίες με βάση την «οικειοθελή παροχή» δεν θα δουν κάποια αύξηση στα εισοδήματά τους, πέραν αυτής που θα προκύψει από την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2024. Το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις αφορά όσους ήταν άνεργοι και έπιασαν δουλειά μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2012 και είχαν μέχρι την ημερομηνία αυτή τριετίες. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που έπιασε δουλειά την 1/4/2016 με τον βασικό μισθό των 586 ευρώ, σήμερα λαμβάνει 780 ευρώ. Αν ο εργαζόμενος αυτός είχε συμπληρώσει 3 τριετίες έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012, τότε ο βασικός μισθός του από την 1/1/2024 πρέπει να αυξηθεί στα 1.014 ευρώ (μεικτά). Αν απολυθεί στις 31/12/2023, τότε θα λάβει ως αποζημίωση, για τα 7 έτη, 4 μισθούς και κάτι, λόγω των προσαυξήσεων δώρων και επιδόματος αδείας, ενώ αν προηγηθεί τρίμηνη προειδοποίηση, θα λάβει λίγο παραπάνω από δύο μισθούς. Αυτό σημαίνει ότι η αποζημίωσή του θα είναι 3.640 ευρώ ή, αν υπάρχει τρίμηνη προειδοποίηση, θα λάβει 1.820 ευρώ.

Αν ο εργαζόμενος του προηγούμενου παραδείγματος απολυθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, τότε αλλάζουν θεαματικά τα δεδομένα. Κι αυτό γιατί θα προλάβει να πάρει την αύξηση με βάση τον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου του ιδίου έτους, ο οποίος θα αποτελέσει και τη βάση για τον υπολογισμό του μεικτού μισθού, βάσει προϋπηρεσίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν ο βασικός μισθός αυξηθεί κατά 4% (στα 811,20 ευρώ) και ο εργαζόμενος απολυθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, τότε θα έχει αναπροσαρμοστεί ο μισθός λόγω τριετιών στα 1.054,56 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, αν απολυθεί χωρίς προειδοποίηση, θα λάβει αποζημίωση 6.151,60 ευρώ. Με τρίμηνη προειδοποίηση το ποσό διαμορφώνεται στα 3.075,80 ευρώ.

Από τα παραπάνω παραδείγματα καθίσταται σαφές ότι για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που σήμερα αμείβουν εργαζομένους με προϋπηρεσία μόνο με τον βασικό μισθό των 780 ευρώ, θα υπάρξει ένα μεγάλο… σοκ, καθώς θα δυσκολευτούν να καταβάλουν τόσο τον υψηλότερο μισθό λόγω προϋπηρεσίας, αλλά, ταυτόχρονα, και το κατά πολύ υψηλότερο κόστος της αποζημίωσης λόγω απόλυσης. Εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων, που θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, δηλώνουν στο «Π» ότι για τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν μονόδρομο οι προληπτικές απολύσεις έως το τέλος του έτους, εκτός και αν υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες ή ο εργαζόμενος «αξίζει τα λεφτά του».

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο