Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η συστηματική προσπάθεια της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. / HASDIG)  για την ενίσχυση της συμμετοχής της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στα ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα του European Defence Fund (EDF).

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν την απάντηση της ΕΕ στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών και των ερευνητικών ιδρυμάτων των χωρών-μελών της ΕΕ, καθώς και στην απόκτηση νέων καινοτόμων και αποτελεσματικών τεχνολογιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Την περίοδο 2021 – 2027, η ΕΕ πρόκειται να χρηματοδοτήσει το αρμόδιο για αυτή την αποστολή Ταμείο, το EDF, με το ποσό των €8 δις, εκ των οποίων τα €2,7δις θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση συνεργατικών αμυντικών ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ τα υπόλοιπα €5,3δις θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ανάπτυξης συνεργατικών ικανοτήτων που συμπληρώνουν τις εθνικές συνεισφορές.

Μέχρι σήμερα η ΕΕ έχει αποδεσμεύσει το ποσό των €2,03δις στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων των ετών 2021 (EDF 2021, χρηματοδότηση με €1,2 δις) και 2022 (EDF 2022, χρηματοδότηση με €832 εκατ.), ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την επιλογή των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων για το έτος 2023 (EDF 2023) συνολικού ύψους €1,2 δις.

Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία κατάφερε να συμμετάσχει επάξια, μετά από έγκριση των προτάσεών της από τα όργανα της ΕΕ, σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τεχνολογίας αιχμής τόσο στο EDF 2021, όσο και στο πρόσφατο EDF 2022.

Η προσπάθεια της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. και της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας έχει φέρει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα:

  • το 2022, το EDF ανακοίνωσε την έγκριση συμμετοχής 8 εταιριών-μελών της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. σε 12 προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (EDF 2021) συνολικού ύψους €383,3 εκατ., εκ των οποίων τα €335,37 εκατ. αφορούσαν τη χρηματοδότηση από την ΕΕ.
  • το 2023, το EDF ανακοίνωσε την έγκριση συμμετοχής 7 εταιριών-μελών της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. σε 11 προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (EDF 2022) συνολικού ύψους €461,7 εκατ., εκ των οποίων τα €396,47 εκατ. αφορούσαν τη χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. μεταξύ άλλων θεωρεί τη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στα προγράμματα του EDF 2023 συνολικού ύψους €1,2 δις, καθώς και στα μελλοντικά αντίστοιχα προγράμματα,  ως έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας και της εξωστρέφειάς της και προσπαθεί με μεθοδικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό, να αυξήσει τον αριθμό των ελληνικών εταιριών που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα του EDF.

Να τονιστεί επίσης ότι η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και την προώθηση των συνεργασιών με ξένες εταιρίες και οργανισμούς, υπέγραψε στις αρχές του χρόνου Μνημόνιο Κατανόησης με το Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ). Το συγκεκριμένο Μνημόνιο έθεσε για πρώτη φορά τα θεμέλια συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διεκδίκηση μεριδίου στις διεθνείς αγορές και τη συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.

Πρόσφατα, η Ε.ΕΛ.ΕΑ.Α. συμμετείχε με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης κύριο Ευάγγελο Βερονικιάτη στην Ημερίδα για την Έρευνα και Καινοτομία στον Τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας που διοργανώθηκε στην Κύπρο από το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Στην ημερίδα ομιλητές ήταν ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μιχάλης Γεωργαλλάς, ο Πλοίαρχος (ΠΝ) Αντώνιος Μπούμπας – Policy Officer at European Commission DG DEFIS/A2 European Defence Fund (EDF) Implementation / Programming & SME support, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών – ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ – Συνταγματάρχης Νικόλαος Μέγγος, ο Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. (Πτέραρχος ε.α, ΠΑ) Ευάγγελος Βερονικιάτης, ο Πρόεδρος του ΚΣΕΕΚ Δρ. Αναστάσιος Κουνούδης, και ο Δρ Γεώργιος Δημητρίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.

Παράλληλα με την ενδυνάμωση των σχέσεων με την Κύπρο, η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. συνέχισε τις προσπάθειές της για την επίτευξη νέων συνεργασιών και με άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. κύριου Νικόλαου Παπάτσα στις αρχές του 2023 στις Βρυξέλλες, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η διοργάνωση τον περασμένο Μάρτιο στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος από την European Defence Agency (EDA) και της ΓΔΑΕΕ ημερίδας με θέμα, “EUROPEAN DEFENCE AGENCY INFO DAY – RESEARCH, TECHNOLOGY & INNOVATION”.

Επιπρόσθετα, στις 28 και 29 Ιουνίου, αντιπροσωπεία της Ένωσης συμμετείχε στην εκδήλωση “EDF INFO DAYS 2023” που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου εταιρίες-μέλη της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία τις παρουσιάσεις τους.