Στη διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2022 πρέπει να μπουν χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι… ατύχησαν, καθώς οι ενοικιαστές τούς φόρεσαν «φέσι».

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα έως τις 30 Ιουνίου, ή έως την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να μην αναγκαστούν να δηλώσουν ποσά από μισθώματα, τα οποία ουδέποτε εισέπραξαν.

Οι ενέργειες

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες, οι φορολογούμενοι-ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προβούν στις εξής δύο ενέργειες:

1. Πρέπει να έχει εκδοθεί εις βάρος τους μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης του μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

2. Πρέπει να κατατεθούν στην Εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή των αγωγών που έχουν ασκηθεί. Όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και το Taxisnet θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά. Αν ο ενοικιαστής έχει πτωχεύσει, τότε πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του ιδιοκτήτη. Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στη ΔΥΟ, θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι μήνες για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά μισθώματα.

Σαν να τα εισέπραξε

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σημειωθεί ότι τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν το 2022 αλλά και τα ενοίκια που είχαν δηλωθεί στο παρελθόν ως ανείσπρακτα, αλλά εισπράχθηκαν μέσα στο 2022, θα πρέπει πρώτα να δηλωθούν στο έντυπο Ε2, οπότε αυτομάτως περνάνε στη βασική δήλωση Ε1. Επιπλέον, αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, οπότε η Εφορία θα φορολογήσει τον φορολογούμενο-ιδιοκτήτη, σαν να τα εισέπραξε, οπότε η φορολογική επιβάρυνση εκτινάσσεται, με βάση τη φορολογία ενοικίων που φαίνεται στον σχετικό πίνακα.

Παράδειγμα: Αν ένας ιδιοκτήτης νοίκιαζε ένα δυάρι αντί μηνιαίου μισθώματος 350 ευρώ και δεν εισέπραξε μέσα στο 2022 το ενοίκιο για 3 μήνες: Αν εισέπραττε το σύνολο του ποσού ολόκληρο το 2022, ήτοι 350 ευρώ Χ 12 μήνες = 4.200 ευρώ, τότε ο φόρος που θα πλήρωνε ανέρχεται σε 630 ευρώ. Αν εισέπραξε 9 μηνιαία μισθώματα, ήτοι 350 ευρώ Χ 9 μήνες, τότε το συνολικό εισόδημα διαμορφώνεται σε 3.150 ευρώ και με συντελεστή φορολόγησης 15% η τελική φορολογική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 472,50 ευρώ. Συνεπώς, αν ο ιδιοκτήτης δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε θα πληρώσει… τσάμπα φόρο 157,50 ευρώ.

 

 

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο