Σε νέα σημαντική επιχειρηματική κίνηση προχώρησε ο Όμιλος Ηρακλής, μέλος της Holcim Group, καθώς εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Λαρσινός. Πρόκειται για μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενες εταιρείες στους τομείς παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από σταθερές εμπορικές μονάδες, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από κινητές εργοταξιακές μονάδες, παραγωγής αδρανών υλικών και εκμετάλλευσης λατομείων.

Με αυτήν την εξαγορά, στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος, ο όμιλος επεκτείνει το εμπορικό του δίκτυο κυρίως στην Πελοπόννησο και ενισχύει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εκτέλεσης τεχνικών έργων μέσω των εργοταξιακών μονάδων σε όλη τη χώρα. Στον τομέα των αδρανών υλικών, η συμφωνία διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα της εταιρείας στην Κορινθία, τη Μεσσηνία και τη Φθιώτιδα.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”