Εξαιρετικά εντυπωσιακή είναι η πορεία προσαρμογής της Alpha Bank στην “πράσινη” μετάβαση, καθώς από το 2015 έως σήμερα, έχει καταφέρει να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 43%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην προσήλωση της τράπεζας στα πλέον εξελιγμένα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ έχει προχωρήσει και σε ευρύ πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, όπου στεγάζονται υποκαταστήματα του δικτύου.