Καθώς το 2022 βρίσκεται μερικές ημέρες πριν το τέλος του, οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να εντείνουν τον προγραμματισμό και την ολοκλήρωση της διευθέτησης μιας σειράς ζητημάτων που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις που έχουν προκύψει στη διάρκεια των τελευταίων μηνών και γενικότερα των τελευταίων ετών.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία συμβούλων NEPA Economic Consulting, η εποχή όπου οι καταληκτικές ημερομηνίες φορολογικών υποχρεώσεων ήταν το βασικό μέλημα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης ανήκει πλέον στο παρελθόν, καθώς μια σειρά νέων ζητημάτων απασχολεί έντονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Eνημερωτικό σημείωμα αναφέρεται μεταξύ άλλων σε άμεσες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, αλλά σε πιο μεσοπρόθεσμες στις οποίες θα πρέπει να δοθεί έμφαση και το 2023.

Ενδεικτικά:

– Έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα παρατάθηκε η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας οργάνωσης του χρόνου εργασίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η εφαρμογή του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα εφαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας στο Εργάνη ΙΙ και θα αφορά στο προσωπικό το οποίο σε αυτή τη φάση, θα έχει φυσική παρουσία στο χώρο παροχής της εργασίας. Με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες από 01/01/2023 να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, το οποίο θα είναι online συνδεδεμένο σε πραγματικό χρόνο με το Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, υπάρχει υποχρέωση για τον κάθε εργαζόμενο όλων των επιχειρήσεων, να γίνει ψηφιακή απογραφή των στοιχείων που αφορούν στο χρόνο εργασίας και στο ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή.

– Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, επιτακτική καθίσταται πλέον η ανάγκη σύνταξης απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), που συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) ακόμη και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση και αναζήτηση κεφαλαίων, είτε μέσο τραπεζικών ιδρυμάτων, είτε μέσο χρηματοδοτικών funds, θέτει πλέον ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη εταιρικού απολογισμού ΕΚΕ μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλο και περισσότερες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να υιοθετούν σταδιακά μια δομημένη στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και τις ορθές Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.

– Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων, από διάφορους κλάδους της οικονομίας θα πρέπει να εξετάσει τη σημασία των outsourcing λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσα από μοντέλα και διαδικασίες που εξελίσσονται διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες αυτές οδηγούν σε ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο λειτουργίας με περιορισμό ρίσκου, βελτιστοποίηση διαδικασιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και αυτοματοποιήσεων, ποιοτικότερη και άμεση πληροφόρηση για τη διοίκηση και τελικά σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Με τον σχεδιασμό της φορολογικής και λογιστικής στρατηγικής θωρακίζονται οι επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της εξέλιξη τους.

– Καθοριστικής σημασίας διαχρονικά είναι η διαδικασία σύνταξης ενός σωστά δομημένου ισολογισμού για μια επιχείρηση. Ένας σωστά δομημένος ισολογισμός μεταφράζεται ως «διαβατήριο ανάπτυξης» για τις επιχειρήσεις. Σκοπός του Ισολογισμού θα πρέπει πάντα να είναι η αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, λειτουργώντας επί της ουσίας ως «διαβατήριο» χρηματοοικονομικής πληροφόρησης πρώτα στην ίδια την επιχείρηση αλλά και σε πιθανούς επενδυτές και δανειστές, όπως οι τράπεζες και τα χρηματοδοτικά funds. Αρκετοί επιχειρηματίες τείνουν να παραβλέπουν τον Ισολογισμό και δεν έχουν μια βασική κατανόηση της σύνθεσης και τη σημασίας του.

– Οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, θα πρέπει να ετοιμάζουν με ακρίβεια και λεπτομέρεια τον ετήσιο προϋπολογισμό (budget) και η οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα πρέπει να παρακολουθεί την πραγματική μηνιαία ή τριμηνιαία απόδοση της επιχείρησης και να την συγκρίνει με τον προυπολογισμό ώστε να παρακολουθούνται τυχόν αποκλίσεις και μετά να διερευνώνται ώστε να μην βρεθεί η επιχείρηση εκτός στόχων. Το μηνιαίο cash flow και η σωστή διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων θα είναι μια ακόμη πρόκληση για το 2023 καθώς το κόστος χρήματος ανεβαίνει λόγω επιτοκίων και όλες οι υποχρεώσεις πρέπει να παρακολουθούνται και όποτε είναι απαραίτητο να αναχρηματοδοτούνται. Αναδεικνύεται η σημασία της δημιουργίας και της εξασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου θετικών ταμειακών ροών, ειδικά σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων. Είναι πρωταρχικής σημασίας και επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά στρατηγικών αποφάσεων και κινήσεων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής αρχιτεκτονικής που έχει εκπονηθεί από τους οικονομικούς συμβούλους της κάθε επιχείρησης.

– Έμφαση θα πρέπει να δίνεται στο συνεχή εκσυγχρονισμό (ψηφιακό) κάθε επιχειρήσεις και της εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών σε κάθε τμήμα της προκειμένου μεταξύ άλλων να επιτευχθεί στο μέγιστο η μείωση του κόστους λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

– Αλλά ζητήματα που πρέπει να δίνει έμφαση μια επιχείρηση διαχρονικά είναι το ageing (χρονικό περιθώριο αποπληρωμών), η διαρκής αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών ως προς τη συνεχή ροή των αποθεμάτων της κλπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ