Πρωταγωνιστικό ρόλο στις χρηματοδοτήσεις καινοτόμων επιχειρήσεων θέλει να διαδραματίσει η Alpha Bank, η οποία θα χορηγήσει δάνεια από 25.000-400.000 ευρώ σε επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν ένα καινοτόμο πλάνο δράσης. Τα δάνεια θα δοθούν μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, θα έχουν πολύ χαμηλό επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη με περίοδο χάριτος 1-3 έτη και απαιτούμενες εξασφαλίσεις έως το 20% του χορηγούμενου ποσού, καθώς υπάρχει και η κρατική εγγύηση σε ποσοστό 80%. Η τράπεζα παρουσιάζει λύσεις που αποδεικνύουν έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό του επιχειρείν, χρηματοδοτώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας.