Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει την πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας της Κύπρου και δείχνει ότι απλώνεται ολοένα και περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αυτό είναι το μήνυμα του Οργανισμού, ο οποίος έχοντας ως ισχυρό μέτοχο την Deutsche Telekom, είναι μαθηματικώς βέβαιο, ότι θα εξελιχθεί σε ακόμη πιο μεγάλο πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ψηφιοποποίηση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου, αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα. Η αξιοπιστία του ΟΤΕ είναι τέτοια που εγγυάται την επιτυχημένη ολοκλήρωση του σχετικού project. H υψηλή εξειδίκευση του Οργανισμού και η ανάληψη τέτοιων έργων, εκτός συνόρων, ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη φήμη του και προεξοφλεί τα καλύτερα…