Ως η καλύτερη τράπεζα υποθεματοφυλακής για το 2022, σε Ελλάδα και Κύπρο, αναδείχθηκε η Eurobank, κερδίζοντας τον τίτλο, μεταξύ παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής στις Αναδυόμενες Αγορές. Επίσης, αναδείχθηκε Tράπεζα της Χρονιάς, συμπληρώνοντας 16 διακρίσεις στην εγχώρια αγορά, από το 2006. Οι διακρίσεις αυτές, αναδεικνύουν την επιτυχημένη στρατηγική της ομάδας Καραβία-Ζαννιά, στην παροχή υψηλού επιπέδου καινοτόμων υπηρεσιών.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”