Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων και Διανομής Αερίου μας έχει συνηθίσει μόνο σε θετικές ειδήσεις και κυρίως σε κινήσεις που αποτυπώνουν τον δυναμισμό και τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας και αξιοποίησης των ευκαιριών. Έτσι, θέτει σε πρώτο πλάνο το μεγάλο στοίχημα για τη λειτουργία του δικτύου υδρογόνου στο πρώτο χωριό στη Δυτική Μακεδονία. Και το στοίχημα είναι μεγάλο γιατί αποτελεί ένα πείραμα μεγάλης κλίμακας, που θα αποτελέσει οδηγό για πολλά ανάλογα εγχειρήματα στην Ελληνική επικράτεια. Το πλάνο περιλαμβάνει τη μελέτη ενός “χωριού υδρογόνου”, προκειμένου να διαπιστωθούν σε πραγματικές συνθήκες τα δεδομένα της παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης του υδρογόνου για ηλεκτροπαραγωγή και κατανάλωση στις πόλεις. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της… επανάστασης που έρχεται!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”