Στο ποσό των 307,7 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία του κλάδου των POS, σύμφωνα με την αποτίμηση που πραγματοποίησε, ο διεθνής οίκος KPMG. Ο κλάδος θα εισφερθεί στην NBG Pay με αυτήν την αξία, ενώ η Εθνική από τη διάθεση του 51% των μετοχών, θα εισπράξει 158 εκατ. ευρώ. Η Εθνική θα εισφέρει τον κλάδο στη νεότευκτη θυγατρική της, NBG Pay, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε είδος. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δεσμευτικής σύμβασης με την EVO Payments, θα γίνει η μεταβίβαση του 51% των μετοχών της NBG Pay στον αμερικανικό όμιλο, έναντι τιμήματος 158 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής, ο κλάδος POS εξυπηρετεί περίπου 165.000 εμπόρους και απασχολεί 23 υπαλλήλους, οι οποίοι θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία. Παράλληλα, διαχειρίζεται περίπου 239.000 τερματικά (POS) και πραγματοποιεί 9,5 δισεκατομμύρια συναλλαγές ετησίως.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”