Σε ποσοστό 33,5% “απογειώθηκε” ο τζίρος των επιχειρήσεων κατά το α΄ τρίμηνο του έτους, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία που σε κάποιο βαθμό επηρέασε την καταναλωτική ψυχολογία τον Μάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο τζίρος των Ελληνικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στα 88,28 δισ. ευρώ, έναντι 66,112 δισ. ευρώ, κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία κατά 315,1%, ενώ τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία, κατά 5,3%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2022 ανήλθε σε 27,176 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 31,6% σε σχέση με τον Απρίλιο 2021, που είχε ανέλθει σε 20,654 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης κατά 272,6%. Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 2,6%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 17,7%.