Με αίσθημα προσφοράς προς την τοπική κοινωνία, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει το νέο πρόγραμμα «Κινητικότητα & Προσανατολισμός ανθρώπων με οπτική βλάβη στην Ήπειρο» που υλοποιείται από τη Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα.         Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ατόμων με οπτική βλάβη μέσω μιας σειράς δωρεάν ατομικών μαθημάτων, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του τρόπου διαβίωσής τους. Ωφελούμενοι των ατομικών μαθημάτων είναι παιδιά από την Άρτα, τα Ιωάννινα και τη Λευκάδα και ενήλικες από την Άρτα και τα Ιωάννινα. Στη δράση συμμετέχουν 8 άτομα με οπτική βλάβη, τα οποία μέσω του προγράμματος και με τη συμβολή της Τράπεζας, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώσεις πάνω στο σωστό χειρισμό του λευκού μπαστουνιού σε γνωστό και άγνωστο χώρο και να μάθουν δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, κ. Ιωάννης Βουγιούκας, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε χαρούμενοι που συμβάλαμε στην υλοποίηση ενός τόσο ιδιαίτερου προγράμματος, το οποίο θέτει τις βάσεις για την αυτονομία και την ανεξαρτητοποίηση ατόμων με οπτική βλάβη στην Ήπειρο. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου θα συνεχίσει να υποστηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες αναβαθμίζουν τη ποιότητα ζωής των κατοίκων του τόπου μας».

Η Πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα, κ. Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου, δήλωσε σχετικά: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, η οποία μας βοήθησε ώστε να υλοποιήσουμε δωρεάν αυτό το πρόγραμμα στην Ήπειρο. Η κινητικότητα και ο προσανατολισμός είναι βασικά στοιχεία που προάγουν την αυτονομία ενός ανθρώπου με οπτική βλάβη. Μέσα από την ενέργεια, οι ωφελούμενοι του προγράμματος στην Ήπειρο θα μάθουν δεξιότητες ώστε να μετακινούνται με ασφάλεια χωρίς συνοδό και να νιώθουν αυτόνομοι».

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ιδρύθηκε το 1978 υιοθετώντας το όραμα του ιδρυτή της Ιωάννη Δούμα να στηρίξει και να ενισχύσει την τοπική οικονομία και κοινωνία της ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου. Σήμερα, συμπληρώνοντας πάνω από 40 χρόνια λειτουργίας η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ είναι η Τράπεζα των 18.000 Ηπειρωτών αλλά και των θεσμικών επενδυτών. Με την συμμετοχή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ως Στρατηγικού Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης, η Τράπεζα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση για να προχωρήσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και του οράματός της για μια Ισχυρή Ελληνική Συνεταιριστική Τράπεζα. Το νέο συνεταιριστικό -επιχειρηματικό μοντέλο- πρότυπο που σχεδιάζει η Τράπεζα θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη τόσο στην τοπική οικονομία και κοινωνία , όσο και στους εργαζομένους και τους μετόχους .