Η Power Health, πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στο χώρο των εναλλακτικών, φυσικών προϊόντων για την υγεία, επέλεξε την cloud υπηρεσία EINVOICING της SoftOne (Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργίας της.

Η διασύνδεση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING με το κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης της Power Health πραγματοποιήθηκε από τον πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, SYSCODE, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων σε software και hardware ή αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Με την cloud υπηρεσία EINVOICING, η Power Health αυτοματοποίησε πλήρως τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού, καθώς και τη διαδικασία σήμανσης, αυθεντικοποίησης και διαβίβασης όλων των προβλεπόμενων παραστατικών εσόδων στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Δημήτρης Ζουριδάκης, IT Manager της Power Health, ανέφερε σχετικά με την υλοποίηση της λύσης: «Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εταιρείας μας για ταχύτητα, ακρίβεια και μείωση του λειτουργικού κόστους, διασφαλίζοντας συγχρόνως την άμεση αποστολή πιστοποιημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων και αποδείξεων στους πελάτες μας και στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ».

Με την υπηρεσία EINVOICING, όλα τα παραστατικά πωλήσεων παραδίδονται ηλεκτρονικά στους εμπλεκόμενους πελάτες άμεσα, ενώ συγχρόνως διαβιβάζονται και στην ΑΑΔΕ, απαλλάσσοντας έτσι το λογιστήριο της Power Health από καθημερινές χρονοβόρες διαδικασίες και διασφαλίζοντας την εναρμόνιση της εταιρείας με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Όμιλος SoftOne αποτελεί το μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών business λογισμικού στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τέσσερα κορυφαία brands (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS και Regate) και περισσότερους από 400 εργαζόμενους, ενώ διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο 600+ συνεργατών, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά μία συνεχώς αυξανόμενη βάση 60.000 και πλέον πελατών σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία). Με μακρόχρονη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ο Όμιλος SoftOne αναπτύσσει σύγχρονα προϊόντα, Cloud υπηρεσίες και λύσεις Enterprise Mobility, που οδηγούν το digital transformation των σύγχρονων επιχειρήσεων.