Πρωταγωνιστικό ρόλο στα projects στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει η Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα έχει ήδη διαθέσει κεφάλαια, ύψους 350 εκατ. ευρώ, ενώ είναι η πρώτη στη χώρα πυο προχώρησε στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας σε κλάδους, όπως η ενέργεια, η ναυτιλία και η βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, δεσμεύονται στην υλοποίηση στόχων, όπως η μείωση των ρύπων, των ανακυκλωμένων πρώτων υλών, του νερού, των απορριμμάτων και άλλων.