Στον εθνικό αγροδιατροφικό πλούτο “επενδύει” η Τράπεζα Πειραιώς, αναδεικνύοντας την τεράστια σπουδαιότητα για την Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Σε κοινή μελέτη με την Ernst & Young αναδεικνύει την αξία του πρωτογενούς τομέα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, δίνοντας το στίγμα σχετικά για τις χρηματοδοτήσεις που θα ακολουθήσουν. Η διοίκηση της τράπεζας αναμένεται να ενισχύσει τις χορηγήσεις δανείων προς τις βιώσιμες αγροτικές επιχειρήσεις που καινοτομούν και έχουν υψηλό βαθμό εξωστρέφειας, στοχεύοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υγιών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ενώ θα χρηματοδοτήσει και μεγάλα “πράσινα” projects που έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα, μεγεθύνουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό.