Η Πειραιώς βρίσκεται μια ανάσα από την επίτευξη του κορυφαίου στόχου για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μονοψήφιο ποσοστό. Η χρηματοδότηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόμου και του Ταμείου Ανάκαμψης, παρά τη δύσκολη συγκυρία, θα αυξήσουν τις χορηγήσεις, αλλά, θα απαιτηθεί και περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους. Έτσι, η διοίκηση, θα “τρέξει” με γοργά βήματα την τελευταία φάση μείωσης των λειτουργικών δαπανών, μέσω του κλεισίματος καταστημάτων και της μείωσης του προσωπικού μέσω εθελουσίας εξόδου. Είναι θέμα μερικών μηνών, να δούμε μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι επενδυτικοί οίκοι, εκτιμούν ότι μέσα στο 2022, η τράπεζα θα έχει αλλάξει ριζικά το προφίλ της σε όλα τα επίπεδα. Θα είναι μια άλλη Πειραιώς!