Συνεχείς εκπλήξεις σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού επιφυλάσσει η Eurobank στους πελάτες της, αυτοματοποιώντας συνεχώς τις διαδικασίες και βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Προ ημερών, η Εurobank Factors έθεσε σε λειτουργία τη νέα υπηρεσία πελατών με τη δυνατότητα ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω υπηρεσιών Reverse Factoring. To project είναι εξαιρετικά πρωτότυπο και μέσω της εφαρμογής βελτιώνεται ακόμα περισσότερο ο χρόνος ανταπόκρισης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ διευκολύνονται οι συναλλαγές του Reverse Factoring, που αποτελεί ένα οργανωμένο σχήμα μαζικής χρηματοδότησης προμηθευτών ενός μεγάλου και φερέγγυου αγοραστή, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της εμπορικής δραστηριότητας. Τιμολόγια, ανάλυση λογαριασμών, κινήσεις, πληροφορίες και ενημέρωση για τη ρευστότητα της επιχείρησης, θα γίνονται με μερικά κλικ!