Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ξέρει να δημιουργεί υπεραξίες και να ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος. Το μοντέλο αυτό βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στην τελευταία κίνηση της τράπεζας να προχωρήσει στην εγγραφή κεφαλαιακού κέρδους, ύψους 300 εκατ. ευρώ από την υλοποίηση της συμφωνίας με τη Euronet Worldwide, μέσω της πώλησης του κλάδου πληρωμών με POS! Με τα λεφτά αυτά, η Πειραιώς εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψει τη ζημιά από τις φετινές κινήσεις εξυγίανσης, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσονται και οι δύο μικρές τιτλοποιήσεις, κυρίως επιχειρηματικών δανείων. Η τράπεζα θα καταφέρει να επιτύχει μείωση του συνολικού ύψους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 1,45 δισ. ευρώ, Ως γνωστόν η τράπεζα θέτει για φέτος τον διπλό στόχο της αύξησης των δανείων και της μείωσης του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από το 10%.