Η Sunlight του Παναγιώτη Γερμανού αποτελεί μία από τις επιχειρήσεις-κόσμημα του ελληνικού επιχειρείν, με τεράστια διεθνή παρουσία, αλλά και ηγετική θέση στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Η είσοδος νέων στελεχών στο διοικητικό συμβούλιο, τα οποία διαθέτουν τεράστια διεθνή εμπειρία  Αυτό δείχνει πόσο ψηλά έχει ανέβει ο πήχης για τον Όμιλο, ο οποίος εκπλήσσει συνεχώς με τα επιτεύγματα του. Οι νέοι μάνατζερς Gordon Riske, Michel Govaert και Δρ. Peter Lamp, θα αποτελέσουν την ισχυρή τριάδα που θα οδηγήσουν τη Sunlight σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, μέσα από την πλήρη αυτοματοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των ενεργειακών συστημάτων υψηλής απόδοσης.