Πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη “πίτα” της διαχείρισης των κεφαλαίων των επαγγελματικών ταμείων, διεκδικεί η Τράπεζα Πειραιώς. Άλλωστε, αποτελεί και το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας που ξεκίνησε ένα τέτοιο εγχείρημα για τους εργαζομένους της, το Νοέμβριο του 2020. Μάλιστα, η αποδοχή του Ταμείου από τους εργαζόμενους στον Όμιλο Πειραιώς ήταν καθολική και είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, τα μέλη έφθασαν  9.000. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου στο 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που διοργάνωσε η Ελληνικών Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Πειραιώς ανέρχονται σε 3,4 δισ. ευρώ και η τράπεζα δίνει μεγάλη βαρύτητα στην επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών της. Μάλιστα, η στρατηγική αυτή έχει αποδώσει καρπούς, ενώ η τράπεζα θέλει να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, μέσα στα επόμενα χρόνια, κατέχοντας αυτή τη στιγμή ποσοστό 18%. Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, για να λειτουργήσει αρμονικά ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με διανεμητικό χαρακτήρα, είναι καίριο να εξασφαλισθεί η διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου και στους τρεις πυλώνες του συστήματος.