Χιλιάδες αποταμιευτές αναγκάστηκαν να αποσύρουν μέρος των καταθέσεων για να πληρώσουν λογαριασμούς, προϊόντα και φόρους, με αποτέλεσμα, το συνολικό ύψος των καταθέσεων να μειωθεί τον Ιανουάριο κατά 2,232 δισ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, το συνολικό ύψος τους μειώθηκε από τα 176,8 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, στα 174,6 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουάριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 8,1% από 8,0% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο, το σύνολο των καταθέσεων είχε σημειώσει αύξηση κατά 4,26 δισ. ευρώ, Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας περιορίστηκε στο 9,9%, από 10,2% τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα:

1. H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 1.962 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.412 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2021. Αύξηση κατά 270 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2022, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 848 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -12,0% από -20,9% τον προηγούμενο μήνα. Μείωση κατά 1.774 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2022, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.556 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 22,0% από 20,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 2.387 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.265 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 613 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 710 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, μείωση κατά 457 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2022, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 2.705 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 5,8% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα.

2. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1.519 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2022, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.498 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του 2022, ήταν θετική κατά 2.822 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3.416 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 32,7% από 33,4% τον προηγούμενο μήνα. Τον Ιανουάριο του 2022, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 0,9% από 1,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.304 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.918 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2022, ήταν αρνητική κατά 994 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.931 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,5% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 2,8% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 637 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.511 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 11,7% από 12,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 357 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 420 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τον Ιανουάριο, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 66 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 88 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε σε 1,1% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, αρνητική κατά 244 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιανουάριο του 2022, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 102 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,4%.