Ισχυρό αποτύπωμα στις χρηματοδοτήσεις Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης θέλει να αφήσει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποτελεί την πρώτη τράπεζα που εισήγαγε τα κριτήρια ESG στη χώρα. Προ ημερών, η τράπεζα ανακοίνωσε χρηματοδοτήσεις προς τη γνωστή εταιρεία SEPTONA,  την CAMPUS, μέλος του Ομίλου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, καθώς και την εταιρεία Logistics SARMED που χρηματοδοτήθηκε μέσω της θυγατρικής της Τράπεζας, ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING. Η Πειραιώς έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής πρόγραμμα σχετικών συμβάσεων προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας χρηματοδοτήσεις άνω των 250 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, προσφέροντας τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις, υλοποιεί με συνέπεια την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της με την αειφόρο τραπεζική, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον, τους επενδυτές και τους μετόχους της.