Η δύσκολη συγκυρία λόγω της έκρηξης των τιμών της ενέργειας αλλά και των πρώτων υλών, ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Πειραιώς, η οποία, αναλαμβάνει συνεχώς νέες πρωτοβουλίες στήριξης του αγροτικού κόσμου. Το μάνατζμεντ της Πειραιώς έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιδρά σε πρώτο χρόνο στις προκλήσεις της εποχής και για τον λόγο αυτό, είναι άξιο συγχαρητηρίων για το γεγονός ότι προωθεί την “Κάρτα του Αγρότη” με βάση τις περυσινές δηλώσεις στο σύστημα επιδοτήσεων, χωρίς να περιμένει την έναρξη της φετινής διαδικασίας. Στόχος της Πειραιώς είναι να διοχετεύσει εγκαίρως την απαιτούμενη ρευστότητα στον αγροτικό τομέα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις οξύτατες και πιεστικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους παραγωγούς, οι οποίοι στενάζουν από τους υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος και την εκρηκτική άνοδο των τιμών σε σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ζωοτροφές.