Πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”, θα έχει η Εθνική Τράπεζα, η οποία ήδη απηύθυνε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδότησης επενδύσεων, μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ομάδες συμβουλευτικής καθοδήγησης είναι έτοιμες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν άμεσα στα αιτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες θα ζητήσουν χρηματοδότηση έως 30% μέσω δανείων για την εκτέλεση του σχεδίου τους. Το αίτημα χρηματοδότησης προς την Τράπεζα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο RRFapplications@nbg.gr., ενώ το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στο https://www.nbg.gr/el/corporate/specialized-lending#co-funded-programmes. Όσοι πιστοί… προσέλθετε!