Εξαιρετικής σημασίας συμφωνία έκλεισαν οι COSMOTE και OTEGLOBE, προχωρώντας στην αναβάθμιση των υφιστάμενων διασυνδέσεων δικτύων για ταχύτητες από 100 έως 400 Gbps. Η κίνηση αυτή ήταν επιβεβλημένη καθώς μέσα στην περίοδο της πανδημίας καταγράφηκε τεράστια άνοδος 40% στη χρήση δεδομένων! Η ανταπόκριση του μεγαλύτερου ομίλου τηλεπικοινωνιών στις ανάγκες της εποχής και στα νέα δεδομένα, σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς FTTH και 5G, εκ των πραγμάτων, οδηγούν σε εκθετική αύξηση του όγκου τηλεπικοινωνιακής κίνησης, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. OTEGLOBE θα μπορεί να μεταφέρει την τηλεπικοινωνιακή κίνηση από και προς τη χώρα μας, μέσω του δικτύου οπτικών ινών, συνολικού μήκους 21.000 χιλιομέτρων, ενώ η COSMOTE θα την αξιοποιήσει για τις διασυνδέσεις στο δίκτυο κορμού, προκειμένου να συνεχίσει να υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τις υψηλές ταχύτητες που παρέχονται στους πελάτες μέσω FTTH και 5G.