Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ο Όμιλος ΟΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία και την ανάγκη που έχει προκύψει για διευκόλυνση των καταναλωτών, αποφάσισε την παράταση των ειδικών χρεώσεων προς τον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας 1520 (Γραμμή Καταναλωτή) μέχρι τις 30/06/2022, με τις ακόλουθες χρεώσεις: 0,18 ευρώ ανά κλήση από COSMOTE σταθερό και 0,19 ευρώ ανά κλήση από COSMOTE κινητό.