Αν η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, αποτελεί τον υπ΄ αριθμόν ένα στόχο της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθιο, για την ενίσχυση της δυναμικής της τα επόμενα χρόνια. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται μάλιστα έμπρακτα από την κίνηση της τράπεζας να προχωρήσει με ταχύτερα βήματα το στρατηγικό πλάνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία. Ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η προώθηση της καινοτομίας, αρχής γενομένης από την ενίσχυση του προφίλ της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από οικολογικές λύσεις.

Έτσι, μέσα στο προσεχές διάστημα, οι πελάτες της τράπεζας θα διαπιστώσουν ότι οι νέες κάρτες θα είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που γνωρίζαμε, καθώς θα αποτελούνται από ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό 99%, ενώ θα διαθέτουν σχεδιασμό και ενδείξεις για την αναγνώριση της κάθε μίας (χρεωτική ή πιστωτική),, προκειμένου να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες από τα άτομα με προβλήματα όρασης. Ο νέος νέος τύπος καρτών ευθυγραμμίζεται με την υιοθέτηση των κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG), τα οποία συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.