Με μεγάλο στοίχημα τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης σε ανταγωνιστικότητα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και με “προίκα” την πώληση των τιτλοποιημένων δανείων Frontier, η Εθνική Τράπεζα μπαίνει με… φόρα στο 2022. Μάλιστα, είναι θέμα κάποιων μηνών, ώστε η τράπεζα να επιτύχει μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό, ενώ η τελευταία συναλλαγή του έτους έχει ήδη λάβει δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο deal αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις στο κλείσιμο του έτους, καθώς από πλευράς κεφαλαιακής ενίσχυσης, η συναλλαγή είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, δίνοντας ως “μπόνους” στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, τη μείωση του κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα. “Κλειδί” για την επιτυχία της συναλλαγής, αποτέλεσε αναμφίβολα η Morgan Stanley, η οποία ήταν ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος.