Η δεσπόζουσα θέση της Πειραιώς στον πρωτογενή τομέα, την καθιστά ως πρωταγωνίστρια στη Συμβολαιακή Τραπεζική. Η διοίκηση της τράπεζας επενδύει συστηματικά σε αυτόν τον τομέα, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα και ενισχύοντας τους δεσμούς με τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Μέσω της Συμβολαιακής Τραπεζικής έχουν υποστηριχθεί νέοι αγρότες, κάτι που ως πολιτική θα συνεχίσει να εφαρμόζει η διοίκηση και τη νέα χρονιά. Η τράπεζα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην αύξηση των χρηματοδοτήσεων των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν υψηλές δυνατότητες εξαγωγικής δραστηριότητας, παρέχοντας ταυτόχρονα ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός της ενίσχυσης των μεγεθών της τράπεζας μέσα από τη συνεχή επέκταση του πλαισίου της συμβολαιακής γεωργίας σε ολόκληρη την επικράτεια. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Πειραιώς στον πρωτογενή τομέα αποτελούν εγγύηση για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, την πλήρης κάλυψη των αναγκών τους με καινοτόμα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης.