Σε κατάσταση… συναγερμού και αυξημένης επαγρύπνησης πρέπει να είναι από σήμερα, Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, οι υποψήφιοι δικαιούχοι της επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, στο πλαίσιο του νέου «Εξοικονομώ».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προετοιμαστούν καταγράφοντας με απόλυτη ακρίβεια τα στοιχεία του ακινήτου, καθώς στους προηγούμενους κύκλους είχαν διαπιστωθεί λάθη στα τετραγωνικά μέτρα, στη διεύθυνση, τον όροφο, τον ταχυδρομικό κώδικα, στο έντυπο καταγραφής των παρεμβάσεων, στα στοιχεία των τιμολογίων ή στον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέσα σε χρονικό διάστημα 50 ημερών. Η ιδιαιτερότητα του νέου προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν ισχύει η σειρά προτεραιότητας με βάση το ποιος θα πατήσει πρώτος το… πλήκτρο. Επιπλέον, ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν και ιδιοκατοικούμενη και ενοικιαζόμενη κατοικία (βλ. Πίνακα). Το ποσοστό ενίσχυσης ξεκινά από το 40% και φτάνει στο 75%, ενώ ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων μπορεί να φτάνει έως τα 28.000 ευρώ.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση 10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος. Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελουμένου. Οι αιτήσεις γίνονται από μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία αλλά και την πολυκατοικία.

Η κατάλληλη προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή του αιτήματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου θέτει πρώτα απ’ όλα μια σειρά βασικών προϋποθέσεων. Έτσι, για να επιλεγεί μία κατοικία και να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι νόμιμη, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κλάση χαμηλότερη ή ίση της Γ, να έχει περιληφθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου ή στο Ε-2, εάν υπάρχει σχετική μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση, και να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου στο Ε-9. Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει ουσιαστική σημασία, εάν και εφόσον καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου βασίζονται στα στοιχεία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ», αλλά και στις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Τα βασικά σημεία-κλειδιά που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Το πρόγραμμα καλύπτει τις εξής δαπάνες: αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση και αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης, σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

2. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και εντός 60 ημερών, πρέπει να υποβληθεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

3. Για όσες αιτήσεις έχουν εγκριθεί και ο αιτών θέλει να προχωρήσει στη σύναψη δανείου, δίνεται προθεσμία 120 ημερών για την έναρξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στην περίπτωση σύναψης δανείου, η υπογραφή της σύμβασης γίνεται μέσα σε 30 ημέρες, ενώ, αν δεν εγκριθεί το δάνειο, συνεχίζεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχει η ίδια συμμετοχή.

4. Εντός 120 ημερών από την υπαγωγή της αίτησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατ’ ελάχιστον το 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Εντός 365 ημερών από την υπαγωγή της αίτησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο.

5. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος.

6. Δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

7. Όταν συμπληρώνεται η αίτηση, γίνεται διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, καταχώρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αναβάθμισης, υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών και αρχική δήλωση χρηματοδοτικού σχήματος.

8. Την περίοδο υποβολής αιτήσεων, δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτησης.

9. Μετά το τέλος της περιόδου υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης.

10. Με την υποβολή της δήλωσης, δίνονται αυτομάτως αριθμός πρωτοκόλλου και η συνολική βαθμολογία.

11. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

12. Σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, το δικαίωμα σε υποβληθείσα αίτηση στο πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται (με εξαίρεση την περίπτωση αναγκαστικής μεταβίβασης ακινήτου λόγω θανάτου).

13. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση, βάσει κριτηρίων.

 

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο